Om man vill arbeta med el finns det en hel del saker man måste uppfylla för att få utföra arbetet. När det gäller certifikaten är dessa som bevis på att en person verkligen har gått igenom en fullständigt godkänd utbildning inom området el. Denna person har också fullföljt en hel lärlingstid. Detta certifikat ska dock inte på något sätt bli förväxlat med behörigheter som utfärdas av elsäkerhetsverket. För att få stå för sitt eget och andras arbete måste man ha en så kallad allmän behörighet. Utbildningen för detta finns på flera ställen i Sverige och man kan alltså få ett certifikat för elektriker i Uppsala.

Flera olika typer av behörighet

När det gäller olika behörigheter för att få arbeta med el kan man få flera sådana. Det ställs dock två krav på en person som vill ha en behörighet. För det första måste personen uppfylla ett rent praktiskt krav och dessutom ett krav på utbildning. Ingen del kan kompenseras av något annat och man kan alltså inte kompensera bristande teoretiska kunskaper med en längre tids praktik eller tvärt om i det fall man vill ha sin behörighet. De olika krav som gäller regleras i behörighetsföreskrifter från Elsäkerhetsverket.

Det finns flera olika behörigheter man kan få när det gäller arbete med el. Den första är den allmäna behörigheten (AB). Det finns också allmän behörighet, eller ABL. Det finns också olika begränsade behörigheter, begränsad behörighet. Det finns också en begränsad behörighet som kallas BB3. Detta är en speciell behörighet som endast gäller för vissa arbeten, Denna gäller bara efterbedömning av Elsäkerhetsverket i olika fall. Tidigare fanns också andra behörigheter, men dessa har tagits bort under år 2011.

Certifikat för elektriker i Uppsala garanterar kunskaper

Att få ett certifikat

Om man vill få certifikat för elektriker krävs det att man både har en praktisk och en teoretisk utbildning. Man får den teoretiska delen av utbildningen genom att gå gymnasieskolans energi- och elprogram. Detta bör ha inriktningen elteknik eller motsvarande. Om man inte kan gå utbildningen på gymnasiet eller först i vuxen ålder kommer på att man vill ha ett certifikat för elektriker i Uppsala kan man också gå den teoretiska utbildningen som arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.

När det gäller praktisk utbildning är den 1600 timmar lång. Denna görs i ett valfritt elinstallationsföretag som är anslutet till branschen. När man sedan vill ha sitt certifikat får man det när man är anställd hos ett företag som arbetar under det installationsavtal som heter EIO eller SEF. När man väl fått sitt certifikat gäller det också som yrkesbevis i de flesta andra nordiska länderna och det innebär att man också får lov att arbeta i de andra länderna där certifikatet är giltigt.

Viktigt att ha ett certifikat

Det är viktigt att se till att man har rätt utbildning om man vill skaffa certifikat för elektriker i Uppsala. Certifikatet ger en elektriker flera fördelar, för det första är det ett bevis på att man faktiskt har rätt och bra kunskaper. Det bevisar att man har full behörighet. Om en elektriker bara har behörighet utan certifikat kan det vara så att denne endast får göra arbeten med el inomhus eller i helt torra utrymmen.