När det är tid för att fixa i huset är det många som ställer sig frågan: Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa? Det är viktigt att vara på torr mark eftersom fel med elen kan försätta dig eller andra i fara eller leda till dyrbara skador på ditt hus.

Säkerheten är viktigast

Du får lov att göra mindre elinstallationer som att byta strömbrytare och eluttag (max 16 ampere) och byta skarvsladdar. Givetvis får du också lov att byta säkringar och glödlampor. Du får även lov att byta ut fasta lampor under förutsättning att utrymmet i fråga inte är brandfarligt eller fuktigt. Men kom ihåg att högsta prioriteten alltid är att man jobbar säkert. Stäng av elen, helst med hjälp av säkringar eller huvudströmbrytare, och kontrollera med elmätare att det du skall jobba med är strömlöst.

Vad får man själv göra för renoveringar med elektronik i sin villa?

Vid tvekan, ring en elektriker

Fasta elinstallationer som att dra el under mark måste alltid göras av en certifierad elektriker. Men även vid mindre jobb kan det vara bättre att kontakta en professionell installatör. Om man inte är säker på att man vet tillräckligt så är det alltid bäst att låta bli. Risken att någon kommer till skada på grund av ett elfel är inte värd att spara några kronor.